KOBIETY w Siłach Zbrojnych RP

Kwestia udziału kobiet w armii, korzystania z ich potencjału jest dla NATO oczywista, a w Polsce, oto przykład. „Na każdym kroku starano się udowodnić, że jestem za słaba na wojsko. Im bardziej ktoś próbował mnie złamać, tym usilniej chciałam pokazać, że tutaj jest moje miejsce.” – por. Sylwia Klimkiewicz
„Uważam, że należy przeprowadzić pociągnięcie kobiet do służby wojskowej. Nie jest to demokratyczne, aby kobiety nie służyły w wojsku” – Marszałek Józef Piłsudski (1921)

MILWOMEN.PL I NASZA FORMUŁA THINK-TANK

Jesteśmy akceleratorem doświadczenia, wiedzy i kompetencji założycieli, partnerów i członków, prowadzimy tym samym działalność edukacyjną i ekspercką, bliską formule think-tank’u (dot. niezależnego komitetu doradczego o charakterze organizacji non-profit, zajmującego się badaniami i analizami dot. spraw publicznych, a celem działania jest poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie lub wersja szersza ozn. grupę osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie NGO’sy. Działalność think tanków jest finansowana z różnych źródeł tj. organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne, a także środki publiczne.

MISJA MILWomen.pl

Skuteczne realizowanie zadań w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w instytucjach rządowych i samorządowych administracji publicznej oraz stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, wzmocnienie polskiej armii w kreatywne rozwiązania racjonalizatorskie ukierunkowane na innowacje w umundurowaniu i wyposażeniu armii, rozwoju telemedycyny, stworzenie powszechnej ochotniczej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa, a także kierowanie do polityków apeli dot. sprawiedliwych i niskich podatków dla polskich rodzin i polskich drobnych i średnich rzedsiębiorców, polską ziemię i budynki pozostawić w polskich rękach oraz wspierać regionalną zdrową polską żywność wolną od GMO, poprawę bezpieczeństwa osób oraz firm i instytucji w real’u jak i w Internecie (organizacyjnym i jednostkowym, majątkowym, zdrowotnym, wizerunkowym), a także wspieranie awansu oraz uznania kobiet we wszystkich aspektach bezpieczeństwa narodowego, w tym promocja merytokracji tj. systemu społecznego uzależniającego pozycję społeczną od zasług.